Dla firm, które chcą się rozwijać, eksport może stanowić skuteczną strategię biznesową i może dawać ogromne szanse. Począwszy od luksusowych, znanych marek, a skończywszy na przedsiębiorstwach wykorzystujących nową, zaawansowaną technologię. Nawet gospodarstwa rolne eksportujące swoje produkty za granicę, mogą zwiększyć swoje szanse na rozwój o 20%, a nawet więcej.

Nowe możliwości związane z eksportem i wejściem na rynki zagraniczne, uwarunkowane są posiadaniem odpowiedniej wiedzy, która pozwoli na uniknięcie ryzyka. Kiedy rozpoczynałem działalność, moja znajomość zagadnień związanych z eksportem, nie była pełna, skutkiem czego określenie zagranicznych rynków docelowych sprawiało mi trudność. Dla polskich firm, wybór Europy jako rynku docelowego może wydawać się rzeczą oczywistą, ze względu na bliskość terytorialną, kulturową i ekonomiczną. Aby sprawdzić swoje możliwości można udać się na wycieczkę i osobiście sprawdzić sytuację. Kraje europejskie szczycą się faktem, że stanową znakomitą płaszczyznę wymiany dla polskiego eksportu. Nie znaczy to, że reszta świata powinna być pomijana w tej kwestii, szczególnie jeśli chodzi o produkty i usługi na które istnieje wysoki popyt. Działania mające na celu badanie kierunków współpracy z krajami spoza Europy mogą przynieść ogromny potencjał wzrostu, a ich rynki są bardziej dostępne niż można by przypuszczać.

Dla wielu firm rynki zagraniczne stanowią obecnie duży % całkowitej sprzedaży więc nie ma potrzeby przekonywać o korzyściach z tego płynących. Rynki które nie są rynkami głównymi, mogą okazać się najbardziej dochodowe. Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas rozwijania swojej firmy za granicą:

Marketing docelowy identyfikujący zagraniczne rynki wymaga wielu badań, wiedzy na temat kultury, gospodarki i sytuacji politycznej, poznania klientów i potencjalnej konkurencji. Może to być czasochłonne ale w perspektywie długoterminowej korzystne; nie wskazane jest bowiem angażowanie się w działania, które nie przyniosą oczekiwanych efektów. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów w tym zakresie ma ogromne znaczenie. Wiedza i fachowość wymagają uwzględnienia warunków lokalnych, aby uzyskać odpowiednie świadectwa zdrowia wymagane do funkcjonowania na rynku zagranicznym.

Eksplorowanie świata znacznie ułatwia internet (World Wide Web), który stanowi bogate źródło informacji. Skupienie się na jednym kraju w danym momencie zapewni przemyślane podejście do kwestii związanych z eksportem i pozwoli zrozumieć, jak pozycjonować swój produkt na różnych rynkach – nie ma strategii, która byłaby odpowiednia w każdej sytuacji!

Bardzo ważny jest zindywidualizowany styl organizowania targów, które są jednym z najważniejszych miejsc umożliwiających spotkanie się nabywców i poznanie globalnych sprzedawców detalicznych. Niezbędne są spotkania osobiste i indywidualne podejście. W odniesieniu do firmy rodzinnej, zatrudniającej różnych członków rodziny, poznanie odbiorców sprawdza się bardzo dobrze – dla klientów poznanie osób odpowiedzialnych za działalność gospodarczą jest bardzo ważne. Popyt na polskie produkty za granicą jest coraz większy więc nie ma lepszego momentu na wykorzystanie szans jakie niesie ze sobą wejście na rynki międzynarodowe i poznanie nowych, “zaskakujących” obszarów działania. Nie należy zatem pomijać krajów oddalonych, wręcz przeciwnie należy je poznawać i pozwolić swojej firmie na konkretyzację jej potencjału międzynarodowego.

Rozpoczęcie sprzedaży produktów za granicę: porady ekspertów dla sprzedawców.

W dobie internetu sprzedaż online oferuje małym firmom znacznie łatwiejszy dostępu do rynków zagranicznych. Ale należy pamiętać, że jest wiele problemów, które przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, np. kwestie związane z podatkiem od obrotu i marketingiem. Oto wskazówki dotyczące internetowej sprzedaży produktów za granicą.

Należy dostosować stylistykę strony internetowej do oczekiwań kupującego, twoja strona internetowa to „okno wystawowe” dla kupującego – zatem, w jaki sposób należy ją zaprojektować, aby była atrakcyjna dla zagranicznego odbiorcy? Chodzi tu o coś więcej niż język, “należy dobrać odpowiednie kolory, kształty i układy, a także uwzględnić kulturowe i emocjonalne reakcje na nie w różnych grupach kulturowych. Należy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób ludzie będą szukać twojej firmy, nie tylko w sferze języka, ale również z jakich wyszukiwarek będą korzystać – zwłaszcza w odniesieniu do rynków azjatyckich. Czytelność jest bardzo ważna. Podaj dokładnie koszty dostawy, zapewnij łatwość ich znalezienia i rozważ umieszczenie przelicznika walut na twojej stronie. Wykorzystanie istniejącego rynku internetowego jest łatwiejszą opcją, jako że jest on już dostępny potencjalnym klientom. Należy wnikliwie rozważyć opcje związane z transportem. Klienci mogą identyfikować się z pewnym przewoźnikiem, dlatego też należy uwzględnić przewoźnika, któremu nabywcy ufają. Formularze obserwacji, a także sposób w jaki dany przewoźnik traktuje zagadnienia dotyczących ceł są również ważne. Dobrze jest korzystać z usług jednego przewoźnika w całym przebiegu dostawy. Ważne jest też, aby byli oni w stanie zapewnić dyspozycyjność niezbędną do poszerzania zasięgu swoich usług.

Kwestia związana z płaceniem podatku jest dość skomplikowana ważne jest zatem, aby ustalić kto będzie płacić podatki i jak to się ma do kosztów dostawy. Zwykle jest to odbiorca. Ale tak czy owak, zasady muszą być przejrzyste a klient w pełni poinformowany, zanim dojdzie do sfinalizowania zamówienia. Równie ważnym dla klientów zagadnieniem jest kwestię dotycząca VAT. Niestety, nie ma w tej kwestii prostej odpowiedzi, jeśli sprzedajesz na skalę globalną. Przepisy podatkowe są różne w różnych krajach i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie lub miejscu. Należy zasięgnąć porady specjalistów, aby mieć pewność, że rozumiemy je prawidłowo.

A co z poszanowaniem praw własności intelektualnej?

Ochrona przed naruszeniem praw własności intelektualnej twojej firmy jest bardzo ważna, ale jej zapewnienie może być kosztowne. Istotna jest również kwestia wprowadzenia ich w życie. W jaki sposób zamierzacie egzekwować swoje prawa i jakie podejmować działania przeciwko osobom, które naruszają te prawa?”. Podobnie jak w przypadku wielu niejasnych kwestii dotyczących eksportu, należy zasięgać pomocy prawników lub specjalnych agentów ze znajomością zagadnień związanych ze specyfiką rynków, na które masz zamiar eksportować swoje (towary i usługi). W celu uzyskania niezbędnych informacji należy skontaktować się z Urzędem Własności Intelektualnej. Zostań członkiem mojej grupy, aby korzystać z rad i zdobywać informacje na temat najlepszych praktyk w zakresie eksportu na całym świecie.

ODPOWIEDZI